Lokacija Umjetničkog Ateljea

Atelje se nalazi u prizemlju, poslovni prostor sa ostakljenim dijelom koji gleda južno na glavnu ulicu Poljička cesta. Između cvjećare Aurora i caffe bar Tropicana. Na parkig se dolazi iza zgrade. Iz Dubovačke u Šimićevu ulicu pa desno i do kraja na parking.